Застосування регульованих електроприводів: переваги, впровадження, вибір

Потужність мережевих насосів знаходиться, як правило, в діапазоні 500-3200 кВт. Така потужність визначає застосування для них стандартних асинхронних двигунів напругою 6/10 кВ. Збереження високовольтних двигунів обумовлює при модернізації застосування високовольтних перетворювачів частоти.

Технічними рішеннями за типами регульованого електроприводу (РЕП) в даному випадку є: застосування стандартного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором з високовольтним перетворювачем частоти, або низьковольтних, що підключається до двигуна і мережі через узгоджувальний трансформатор.

Останній варіант виправданий до потужності порядку 1250-1600 кВт. Можливе застосування замість асинхронного електродвигуна синхронного з безщітковим збудженням.

Однак у вітчизняній практиці відсутній досвід застосування даного типу РЕП.

Важливим питанням, що визначає ефективність оснащення мережевих насосів регульованим електроприводом, є питання про кількість насосів, що переводяться в режим з регульованою частотою обертання.

При реконструкції і техпереоснащенні в цілому ряді випадків економічно виправданим є регулювання одного – двох мережних насосів в групі.

Очевидно, що при цьому необхідно вирішувати завдання забезпечення паралельної роботи регульованого і нерегульованих насосів, автоматизації, забезпечення проходження аварійних режимів (пуск нерегульованого насоса на відкриту засувку по АВР, самозапуск і т.п.).

Для нововведених енергооб’єктів іноді доцільно, незважаючи на подорожчання проекту, оснащувати РЕП всі насоси. Переваги такого рішення: однотипність і взаємозамінність обладнання, збільшення енергоефективності та надійності, спрощення схеми автоматизації, відносна простота проходження аварійних режимів.

Регульований електропривод є також ефективним засобом забезпечення економічних режимів роботи насосно-перекачувальних станцій (НПС) теплових мереж.

В процесі ведеться реконструкції НПС до 2005 р в АТ «Мосенерго» було реконструйовано 15 НПС.

Оснащення мережевих насосів частотно-регульованим електроприводом (ЧРП) дозволить забезпечити автоматичне підтримання оптимального тиску на всасе насосної станції, усунути непродуктивні втрати електроенергії, забезпечити високу якість перехідних гідродинамічних процесів в гідравлічній системі при пусках і остановах агрегатів. При цьому істотно знижується повреждаемость теплопроводів з викидом мережної води на рельєф.

У таблиці 1 наведена інформація щодо впровадження регульованих електроприводів мережевих насосів ТЕЦ і НПС на найбільш великих об’єктах АТ «Мосенерго».

Слід зазначити, що всі наведені в таблиці РЕП – це електроприводи серії 1557 – виробництва канадської фірми «Аллен Бредлі». Вибір типу електроприводу визначався тим, що перетворювачі частоти, що входять до складу електроприводу, виконані на сучасній передовій елементній базі з застосуванням замикаються тиристорів і комп’ютерного управління.

Перетворювачі частоти електроприводів серії 1557 оптимально адаптовані для застосування зі стандартними асинхронними двигунами вітчизняного виробництва на напругу 6 кВ.

При підключенні ЧРП серії +1557 до мережі електропостачання 6 кВ забезпечується їх гарне електромагнітне поєднання, тому що з спектра вищих гармонік напруги виключені 5-а і 7-а гармоніки.

Вихідні дані для вибору регульованого електроприводу

Потрібно вибрати оптимальну схему для забезпечення регульованої роботи системи водопостачання, що складається з трьох насосів потужністю по 1000 кВт, з них один робочий нерегульований, один робочий регульований і один резервний нерегульований. напруга живлення на підстанції – 10 кВ.

Необхідний діапазон регулювання швидкості насоса від 0,5nном до nном. При малих витратах працює тільки регульований насос, причому при 0 < n < 0,5nном регулювання здійснюється дроселюванням вихідний засувкою, при збільшенні витрати регулювання здійснюється за допомогою РЕП до nном.

При ще більшому збільшенні витрати в роботу включається нерегульований привід, а РЕП з дроселюванням використовуються для регулювання витрати понад забезпечується нерегульованим насосом. Резервний насос включається в роботу при виході з ладу робочого нерегульованого.

Реалізація вищенаведеного алгоритму роботи можлива декількома шляхами, розглянутими в
інших статтях.

Ссылка на основную публикацию