Вибір потужності власних потреб, розрахунок, формула, таблиця потужності споживачів

Номінальну потужність трансформаторів власних потреб вибирають відповідно до їх розрахунковим навантаженням Sрасч. Остання визначається сумою потужностей усіх електроприймачів, які приєднані до даного трансформатора.

При визначенні Sрасч виникають труднощі через залежність Sрасч від Кзгр, cos, наявності резервних і нормально непрацюючих механізмів СН, а також трансформаторів другого ступеня напруги 6 / 0,4 кВ. Тому проектні організації застосовують спрощену методику визначення Sрасч через розрахункові перекладні коефіцієнти Красч для груп електродвигунів і для трансформаторів другого ступеня.

Розрахункове навантаження, кВА, на трансформатор власних потреб першого ступеня трансформації становить:

де Красч д1 – розрахунковий перекладної коефіцієнт для групи двигунів першого ступеня напруги (6 кВ) загальною кількістю nд1;

Ррасч д1 – розрахункова потужність на валу кожного з двигунів першого ступеня, кВт;

Красч т2 – розрахунковий перекладної коефіцієнт для групи трансформаторів другого ступеня трансформації загальним числом nт2;

Sрасч т2 – розрахункова потужність кожного з трансформаторів другого ступеня, кВА.

В коефіцієнті Красч д1 крім чисельного значення закладено приве дення розмірності активної потужності (кВт) до повної потужності (кВА).

Тому незважаючи на те, що Ррасч д1 вимірюється в кВт, підсумкове значення Sрасч т1 маємо в кВА.В величину Sрасч т1 включають і електродвигуни резервних агрегатів СН, і резервних трансформаторів другого ступеня, а також електродвигуни та трансформатори надійного живлення, що працюють в нормальному режимі.

Електроприймачі, що працюють епізодично (наприклад, електродвигуни резервного збудника, насоса кислотної промивки), а також електродвигуни механізмів систем розхолоджування, що працюють тільки в аварійному режимі при визначенні Sрасч т1 не враховують. На основі досвіду проектування і експлуатації прийнято Красч д1 = Красч т2 = 0,9.

Величина Ррасч д1 може бути знайдена через номінальну потужність двигуна Рн д1, якщо відомий його коефіцієнт завантаження:

Величина Ррасч д1 може бути знайдена також з виразу для потужності, споживаної на валу механізму, яка знаходиться без участі Кзгр за формулою (98).

Величина Sрасч т2 може бути знайдена через номінальну потужність трансформатора S н т2, якщо відомий його коефіцієнт завантаження:

Визначення розрахункового навантаження на резервний (пускорезервних) трансформатор власних потреб проводиться аналогічно. У будь-якому випадку резервний трансформатор власних потреб повинен забезпечити тривалу заміну робочого. У схемах без вимикача між генератором і підвищувальні трансформатором повинна забезпечуватися заміна робочого обраного трансформатора і одночасно пуск або останов іншого реакторного блоку. При цьому у величині Sрасч від запускається (зупиняти) блоку враховуються тільки електроприймачі, що працюють при пуску або зупинці.

Розрахункове навантаження трансформаторів другого ступеня також визначають через розрахункові перекладні коефіцієнти, але з огляду на неоднорідність складу електроприймачів їх розбивають на чотири групи з відповідними значеннями узагальнених перекладних коефіцієнтів

де РН1 – сумарна номінальна потужність постійно працюють електродвигунів другого ступеня одиничною потужністю від 70 до 200 кВт;

РН2 – сумарна номінальна потужність періодично працюють електродвигунів другого ступеня одиничною потужністю менше 100 кВт;

РН3 – сумарна номінальна потужність електродвигунів засувок, колонок дистанційного керування і т.д .; ? РН4 – сумарна номінальна навантаження освітлення і електрообігріву.

У вигляді прикладу визначена навантаження (табл.1.1) на робочий ТСН (двохобмотувальний з розщепленими обмотками нижчої напруги) енергоблоку 800 МВт, а в табл.1.2 – навантаження на робочий ТСН (двохобмотувальні без розщеплення) енергоблоку 100 МВт.

У табл.1.1, 1.2 число і потужність трансформаторів 6 / 0,4 кВ прийняті за аналогією з діючими блоками. При цьому не потрібно обчислень за формулами (1.3) і (1.4) для двигунів на напрузі 0,4 кВ, а для двигунів на напрузі 6 кВ Ррасч д1 визначається через Кзгр – формула (1.2).

На підставі величини розрахункового навантаження на трансформатор (Sрасч т1 = 51,15 МВА по табл.1.1 і Sрасч т2 = 14,78 МВА по табл.1.2) вибирається його тип.

Стосовно до АЕС вибір потужності ТСН представлений в роботі, в табл.15 додатка для блоку РБМК-1000, схема якого представлена ​​на рис.10, стор
.58. У табл.15 знаком * позначені споживачі, які не беруть участі в розрахунку потужності трансформаторів.

Ссылка на основную публикацию