Телемеханизация підстанцій. Призначення і застосування

Телемеханизация дозволяє збирати, передавати інформацію про функціонування об’єктів електричної мережі, а також передавати команди диспетчерського управління позначених об’єктів. Для організації телемеханізації використовуються пристрої телемеханіки, які в комплексі з каналами зв’язку формують систему телемеханіки.

Завдяки телемеханізації досягається ряд ефектів:

– поліпшується загальна надійність енергосистеми і підвищується якість обслуговування споживачів;

– значно поліпшується рівень оперативно-диспетчерського реагування та управління;

– оперативне управління схемою електромережі за допомогою дистанційного керування комутаційним обладнанням (ВВ, МВ) підстанцій;

– зменшується час готовності обладнання при оперативному реагуванні на виниклі аварійні ситуації;

– знижуються експлуатаційні витрати, які пов’язані з моніторингом обладнання електромереж;

– здійснюється аналіз енергоспоживання електроенергії за звітні періоди часу; реалізується подальша модернізація комплексів телемеханіки та диспетчеризації на базі загальносистемного підходу.

Можливості комплексів телемеханіки:

– виконання команд телеуправління, телесигналізації і телевимірювань;

– використання web-інтерфейсу для публікації звітів; встановлення прав користувачам і їх авторизація;

– використання каналів зв’язку мереж GSM CSD / GPRS, Ethernet 10/100, телефонних ліній, радіоканалів;

– моніторинг функціональності і справності електрообладнання, а також каналів зв’язку;

– енергетичний облік по всім осередкам і окремо;

– повідомлення оператора про аварійні ситуації або інших значимі події;

– навігація по Мнемосхеми, структурі комплексу;

– висновок станційних параметрів (загальна потужність, напруга системи шин і т.п.), і телесигналів (охорона, аварія та ін.);

– телесигнали осередки (Опер. Струм, МТЗ, положення МВ, З.З. і ін.);

– вимірювання параметрів осередків (енергія, потужність, струм та ін.);

– повне надання звіту диспетчеру щодо функціонування підстанцій, їх окремих осередків, а також по всій системі в цілому.

Підстанції по праву обслуговування поділяють на групи: А, Б, В. К А групи належать підстанції, що не мають персоналу, огляд яких повністю винесений на централізоване обслуговування. Також до таких підстанцій забезпечується комфортний і швидкий під’їзд виїзного персоналу не пізніше 1 години для проведення ремонтних робіт, ліквідації порушень, аварій, здійснення нагляду, перемикання.

До групи Б і В входять підстанції, які мають місцевий обслуговуючий персонал. Ремонт і експлуатація підстанцій групи Б реалізуються в денний час, а усунення аварій і порушень в міру необхідності. Для підстанцій групи В, роботи і нагляд здійснюються в певний час доби, а персонал проживає поблизу від підстанції. Викликаний людина повинна мати можливість дістатися не пізніше 15 хвилин після спрацювання сигналізації на підстанції.

Підстанції групи В не рекомендується телемеханізованих. Для підстанцій груп А і Б може застосовуватися телемеханізація у випадках, коли за умовами функціонування є необхідність безперебійного постачання споживачів і частих оперативних перемикань вимикачів.

Ссылка на основную публикацию