Стратегії ремонту електроустаткування

стратегія

«

Аварійний ремонт або заміна ».

Для електрообладнання застосовується стратегія «Аварійний ремонт або заміна», якщо виконуються наступні положення:

• відмова (аварія) електрообладнання не впливає на технологічний процес організації;

• відмова (аварія) електрообладнання не може служити причиною системних аварій;

• відмова (аварія) електрообладнання не призводить до екологічного забруднення навколишнього середовища,

• відмова (аварія) електрообладнання не представляє небезпеки для життя і здоров’я людей;

• недоцільно організовувати діагностику і моніторинг стану електрообладнання.

Вибір ремонту або заміни визначаються стратегією розвитку предпріятія.електрооборудованія

Аварійні ремонти або заміна електрообладнання проводяться за затверджене на підприємстві час. Залежно від часу, відведеного на аварійний ремонт, розробляється технологія і логістика аварійного ремонту.

Міжремонтний період в стратегії «Аварійний ремонт або заміна» не регламентується.

При плануванні складається список (база даних) одиниць електрообладнання, для яких може бути застосована стратегія «Аварійний ремонт або заміна».

Стратегія «Планово-попереджувальний ремонт».

Стратегія «Планово-попереджувальний ремонт» застосовується для електрообладнання, якщо виконуються наступні положення:

• відмова (аварія) електрообладнання призводить до допустимого переривання технологічного процесу організації;

• відмова (аварія) електроустаткування незначну небезпеку для обслуговуючого персоналу;

• відсутні або не встановлені системи технічного діагностування, моніторингу та прогнозу;

• оперативна діагностика не забезпечує виявлення предаварийного (аварійного) стану електрообладнання;

• вартість системи моніторингу і прогнозу порівнянна з вартістю заміни електрообладнання.

Для вперше вводиться в експлуатацію електрообладнання застосовується стратегія «Планово-попереджувальний ремонт».

Стратегія «Планово-попереджувальний ремонт» з 4-х річним циклом ремонтних робіт застосовується для вперше вводиться в експлуатацію електрообладнання, технічні умови експлуатації якого відповідають вимогам, встановленим виробником, і нормативний термін служби якого не менше 4-х років.

Чотирьох річний цикл «Планово-попереджувальний ремонт» допускається для електрообладнання, статистика випробувань і вимірювань якого дозволяє з прийнятним ризиком прогнозувати його стан через 4 роки (прогнозований стан не є передаварійним або аварійним) і при цьому показник важливості цього електрообладнання відповідає статусу, коли наслідки від аварійної ситуації не приводять до системної аварії або зупинці технологічного процесу виробництва організації.

Для електрообладнання, міжремонтний період часу якого не регламентується правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, застосовується стратегія «Планово-попереджувальний ремонт» організації.

Імовірність відмови повинна відповідати прийнятим в організації нормам.

Стратегія «Планово-попереджувальний ремонт» включає в себе таблиці міжремонтних періодів і плани технічного обслуговування електрообладнання.

стратегія

«Ремонт за технічним станом».

Стратегія «Ремонт за технічним станом» передбачає планування проведення заходів з технічного обслуговування і ремонту з урахуванням фактичного технічного стану електрообладнання, що визначається методами і засобами технічної діагностики. Реалізацію стратегії ремонтів по технічному стану забезпечують методи і засоби технічної діагностики, моніторинг і прогноз технічного стану електрообладнання. При зміні параметрів, що контролюються до величин, відповідних передаварійному (аварійному) станом виробляється висновок електрообладнання з експлуатації. Стратегія «Ремонт за технічним станом» дозволяє продовжити терміни експлуатації електрообладнання з невиробленим ресурсом і зменшити кількість аварійних ситуацій і, відповідно, знизити витрати на їх усунення, збільшити ймовірність виявлення аварійного або предаварийного стану електрооборудолванія.

Стратегія «Ремонт за технічним станом» застосовується до електроустаткування, аварія якого

• може привести до неприпустимою зупинці технологічного процесу організації або до системної аварії;

• представляє небезпеку для обслуговуючого персоналу;

• може призвести до ек
ологічного забруднення навколишнього середовища.

Стратегія «Ремонт за технічним станом» ґрунтується на використанні експертних оцінок, методів і технічних засобів діагностики, моніторингу та прогнозування стану електрообладнання.

Розвиток дефекту електрообладнання може характеризуватися одним параметром, що дозволяє простежити динаміку розвитку дефекту і ідентифікувати аварійне (передаварійний) стан одиниці електроустаткування.

стратегія

«Ремонт за показниками важливості і стану».

Стратегія Ремонт за показниками важливості і стану »може застосовуватися для всього електрообладнання підприємства. Вона передбачає для кожної структурної одиниці електроустаткування визначення показника стану і показника важливості. Залежно від значення цих показників застосовуються стратегії ремонтів: «Аварійний ремонт або заміна»; «Планово-попереджувальний ремонт»; «Ремонт за технічним станом». Для реалізації цієї стратегії має бути розроблена методика розрахунку показника стану і показника важливості, затверджена в організації.

Ссылка на основную публикацию