Розрахунок реактивного опору: онлайн калькулятор

Опором називається властивість матеріалу перешкоджати протіканню електричного струму. Воно буває активним (у резисторів) і реактивним (у конденсаторів і індуктивностей). Вони відрізняються тим, що перше перетворює енергію в тепло, а принцип дії реактивної енергії полягає у перешкоджанні протіканню струму в результаті передачі енергії електричного (в ємностях) або магнітного поля (в індуктивності) і спостерігається тільки в ланцюгах змінного струму.

В результаті цих взаємодій відбувається відхилення фази струму від фази напруги, пропорційне величині реактивного опору. При цьому в ємнісних ланцюгах струм випереджає напругу, а в індуктивних навпаки. Дане явище використовують при харчуванні трифазних двигунів від однофазної мережі (в т. Ч. Конденсаторних), а також при харчуванні газорозрядних ламп (дроселя і ЕМПР). Ця величина залежить від частоти живлячої напруги, що є наслідком законів комутації і величини ЕРС-самоіндукції на індуктивності.

Поговоримо про те, як розрахувати реактивне або ємнісний опір конденсатора. Щоб виконати розрахунок вручну скористайтеся формулою:

Якщо її розглянути докладніше, то опір обернено пропорційно w і ємності C. В свою чергу кутова частота w (Вимірюється в радіанах або градусах в секунду – рад / с) дорівнює добутку 2пf, де f – циклічна частота (раз в секунду або Гц).

Для розрахунку опору конденсатора за допомогою онлайн калькулятора вам потрібно:

  1. Вибрати розмірності для вступних даних і результатів, це важливо, щоб не допустити помилки при подальшому їх використанні.
  2. Ввести відомі дані.
  3. Натиснути кнопку «вирахувати» навпроти шуканої величини.

При цьому наш калькулятор дозволяє обчислити онлайн кожну зі складових формули в залежності від того, які дані введені, а це дуже зручно при розрахунках електричної схеми або контуру.

Також слід розповісти про те, як виконується розрахунок реактивного опору дроселя. Для котушок індуктивності всіх видів справедлива така формула:

Тоді підсумкове значення зростає прямо пропорційно швидкості зміни струму і величини індуктивності.

Для використання в розрахунках онлайн калькулятора за аналогією з попереднім потрібно:

  1. Вибрати розмірності.
  2. Ввести відомі дані.

Після цього буде проведено обчислення потрібного параметра електричного кола. Сподіваємося, наданий нами онлайн-калькулятор для розрахунку реактивного опору був для вас корисним!

Ссылка на основную публикацию