Режими роботи турбогенераторів, діаграма синхронного генератора, значення ліній

На рис.4.1 зображена діаграма потужностей синхронного генератора.

Потовщеними лініями відзначені межі допустимих навантажень турбогенераторів. За вертикальної осі (вісь ординат) відкладена активна потужність генератора, а по горизонтальній осі (вісь абсцис) – реактивна потужність.

Точка А відповідає номінальному режиму генератора, тобто його повної номінальної потужності S, активної потужності Р і номінальному cos.

Через точку А проходять такі лінії:

– окружність ОЕ з центром в точці О – дуги ЄС в режимі перезбудження і дуги EG в режимі недозбудження; тим самим визначені режими роботи з номінальною повною потужністю S;

– окружність НА з центром в точці Н; радіус даної окружності відповідає току збудження генератора; тим самим визначені режими роботи з номінальним струмом збудження;

– пряма ОА – режими роботи з номінальним коефіцієнтом потужності cos. При роботі з підвищеними коефіцієнтами потужності – від номінального до одиниці – повна потужність обмежена турбіною і кінець вектора ОА буде переміщатися при зміні cos по прямій АВ.

Якщо турбіна здатна підвищувати свою потужність понад номінальну, як це має місце для теплофікаційних турбін типу КО і КОО, то в області режимів при підвищених коефіцієнтах потужності – генератор зможе працювати при номінальній повній потужності (ділянка діаграми АА ‘і далі А’ ‘).

– ділянки MK і NK – можливі режими роботи в місткості квадраті в режимах з недовозбужденіем, коли активна потужність генератора обмежується нагріванням конструктивних елементів статора (МК) або стійкістю його роботи в енергосистемі (NK).

У синхронних машин розрізняють нормальні і Анормальні режими.

Під нормальними розуміють такі режими, які допускаються довго, без будь-яких обмежень. До них відносяться:

– робота машин з різними навантаженнями від мінімально можливою за технологічними умовами до номінальної; – робота з коефіцієнтами потужності, відмінними від номінального;

– робота при відхиленні напруги на виводах генератора в межах ± 5% від номінального; робота при відхиленні частоти в мережі в межах ± 2,5% номінальної;

– робота при відхиленні температури охолоджуючої середовища від номінальної температури.

Допустимі межі відхилення параметрів при таких режимах лімітуються нагріванням різних частин синхронних машин: обмотки статора і ротора, активного заліза, елементів конструкції і враховуються в

ГОСТ, ПТЕ і інструкціях заводів-виготовлювачів. Так, наприклад, заводами гарантується нормальна робота турбогенераторів при відхиленні напруги статора на ± 5% номінального. При цьому тривало допустимий струм відповідно змінюється на ± 5%.

Допустиме навантаження генераторів по активної та реактивної потужності лімітується їх нормованої діаграмою потужності, яка визначається за даними випробувань конкретних типів генераторів в умовах енергосистеми і наведеної на рис.4.1.

Ссылка на основную публикацию