ПУЕ-7 додаток до глав 2.3, 2.4, 2.5

Завантажити додаток до глав 2.3, 2.4, 2.5 ПУЕ ви можете, перейшовши за посиланням: додатки.

«Про інформаційні знаки на лініях електропередачі» І.П. від 16.11.98 N 32-6 / 98-ЕТ

Начальникам регіональних і територіальних управлінь Держенергонагляду, споживачам електричної енергії, керівникам енергопостачальних, проектних і будівельно-монтажних організацій

У зв’язку зі зверненням різних організацій з питання нанесення інформаційних знаків на лініях електропередачі за зміненими вимогами глав 2.3; 2.4; 2.5 Правил улаштування електроустановок (рішення Мінпаливенерго України 13.07.98) Головдерженергонагляд України повідомляє.

З метою збереження, створення нормальних умов експлуатації діючих лінійелектропередачі і запобігання нещасним випадкам під час 1999-2004 року слід встановити інформаційні знаки на трасах всіх підземних кабельних ліній в незабудованій місцевості і на всіх опорах повітряних ліній в незабудованій місцевості і на всіх опорах повітряних ліній електропередачі, знаходяться в експлуатації.

Першочергове встановлення інформаційних знаків пропонується здійснити в населеній місцевості, в місцях перетину і зближень зазначених ліній з будівлями, спорудами, залізними і шосейними дорогами та іншими комунікаціями.

Споруджуються і реконструюються лінії електропередачі повинні мати інформаційні знаки при введенні їх в експлуатацію.

Вимоги до інформаційних знаків та їх установці наведені у додатку.

Заступник начальника

ВИМОГИ до інформаційних знаків та їх установці
Додаток до листа

Інформаційні знаки для позначення охоронних зон ліній електропередачі рекомендується виготовляти з листового металу або пластичного матеріалу товщиною не менше 1 мм і розміром 280 × 210 мм.

На інформаційному знаку розміщуються слова «Охоронна зона кабелю. Без представника не копать »(для кабельної лінії),« Охоронна зона лінії електропередачі »(для повітряної лінії), значення відстаней від місця встановлення знака до меж охоронної зони, стрілки в напрямку меж охоронної зони, номер телефону (телефонів) організації-власника лінії і облямівка шириною 21 мм.

Фон інформаційного знака білий, облямівка і символи чорні.

На залізобетонних опорах повітряних ліній (ПЛ) інформаційні знаки можуть бути нанесені безпосередньо на поверхню бетону. При цьому в якості фону допускається використовувати поверхню бетону, а розміри знака можуть бути збільшені до 290 × 300 мм.

Інформаційні знаки встановлюються в площині, перпендикулярній до осі лінії електропередачі (на кутах повороту – по бісектрисі кута між осями ділянок лінії).

Для ПЛ їх установка здійснюється на стійках опор на висоті 2,5-3,0 м, а для підземних кабельних ліній – на окремих стійках на висоті 0,6-1,0м.

ПРО ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗНАКИ НА лініях електропередавання І.П. від 24.05.99 № 32-01-08 / 78-ЕТ

Начальникам регіональних управлінь Держенергонагляду Начальникам управлінь Держенергонагляду в суб’єктах Російської Федерації Першому заступнику голови правління РАО “ЄЕС України”

Земельним кодексом Української РСР, ст.83 передбачено обов’язок підприємств, установ і організацій в інтересах яких встановлюються зони з особливими умовами використання земель, позначати межі цих зон. Рішенням Мінпаливенерго РФ від 13.07.98 були внесені відповідні доповнення в текст параграфів 2.3.24, 2.4.6 та 2.5.15 Правил улаштування електроустановок (шосте видання) про встановлення інформаційних знаків на трасах кабельних ліній і на опорах повітряних ліній електропередачі (ПЛ).

У зв’язку зі зверненням організацій РАО “ЄЕС України” та інших відомств, які експлуатують повітряні лінії електропередачі, з проханнями про обмеження кількості встановлюваних знаків, Держенергонагляд, на період до виходу сьомий редакції Правил улаштування електроустановок, пропонує керуватися наступними положеннями при визначенні місць установки інформаційних знаків на всіх лініях електропередачі:

1) Відстань між інформаційними знаками повинно бути:

  • в населеній місцевості – не більше 250 м;
  • в незаселеній місцевості – не більше 500 м;
  • в важкодоступній місцевості – за рішенням власника ПЛ в місцях зручних підходів до ВЛ, де можлива поява людей.

2) Інформаційні знаки повинні встановлюватися також на опорах, найближчих до місць перетинів ПЛ із залізними і шосейними дорогами, нафто- і газопроводами, іншими інженерними спорудами.

3) Інформаційні знаки можуть розміщуватися як безпосередньо на опорах, так і на окремо розташованих стійках висотою 0,6-1 м.

4) Допускається поєднувати на одному знакові всю інформацію, що встановлюється вимогами п. 2.4.6 та п. 2.5.15 ПУЕ.

5) Розміри інформаційного знаку на ВЛ (в тому числі поєднаного) вибираються за умовою чіткого розпізнання нанесеного на нього тексту.

6) Розміри інформаційного знака кабельної лінії повинні бути не менше 140 · 210 мм.

Ссылка на основную публикацию