ПУЕ-7 Додаток 1 до Глави 7.3

Завантажити додаток 1 до Глави 7.3 ви можете, перейшовши за посиланням: додаток 1.

До введення в дію стандартів на вибухозахищене електрообладнання останнім розробляється і маркується по «Правил виготовлення вибухозахищеного і рудникового електрообладнання» (ПВВРЕ) ОАА.684.053-67. Крім того, в експлуатації є електрообладнання, розроблене і маркіроване по «Правил виготовлення вибухозахищеного електрообладнання (ПІВЕ), затвердженим в 1960 і 1963 рр.

1. Категорії вибухонебезпечних сумішей по ПІВРЕОАА.684.053-67і ПІВЕ, затвердженим в 1960 і 1963 рр., Наведені в табл. П1.1.

Зазначені в табл. П1.1 значення критичного зазору непридатні для контролю ширини щілини вибухонепроникних оболонок в експлуатації.

Контроль параметрів вибухозахисту вибухозахищеного електрообладнання необхідно проводити за кресленнями засобів вибухозахисту, наявними в експлуатаційних документах на конкретний вибухозахищене електрообладнання, а при їх відсутності слід керуватися гл. 3.4 “Електроустановки у вибухонебезпечних зонах» ПЕЕП і ПТБ при експлуатації електроустановок споживачів.

2. Групи вибухонебезпечних сумішей по ПІВРЕОАА.684.053-67 наведені в табл. П1.2.

3. Групи вибухонебезпечних сумішей по ПІВЕ наведені в табл.П1.3.

4. При виборі електрообладнання з маркуванням по вибухозахисту по ПІВРЕОАА.684.053-67 і по ПІВЕ вибухозахищеність електрообладнання для вибухонебезпечних сумішей визначається по табл. П1.4 і П1.5.

5. Вибухозахищене електрообладнання, виконане по ПВВРЕ або ПІВЕ для 2-ї категорії (цифра 2 в маркуванні по вибухозахисту), допускається застосовувати у вибухонебезпечних сумішах категорії IIB (вказані в табл.7.3.3), за винятком вибухонебезпечних сумішей з повітрям коксового газу ( IIBT1), окису пропілену (IIBT2), окису етилену (IIBT2), формальдегіду (IIBT2), етілтріхлорсілана (IIBT2), етилену (IIBT2), вінілтріхлорсілана (IIBT3) і етілдіхлорсілана (IIПТЗ). Можливість застосування зазначеного електрообладнання у вибухонебезпечних сумішах категорії IIB, що не перераховані в табл. 7.3.3, необхідно узгодити з випробувальними організаціями.

6. Вибухозахищене електрообладнання, що має в маркуванні по вибухозахисту позначення 4а і виготовлене за ПВВРЕ, не є вибухозахищеним для вибухонебезпечних сумішей з повітрям ацетилену, метілдіхлорсілана і трихлорсилану.

7. У разі вибору електрообладнання, що має вибухонепроникну оболонку і виготовленого по ПІВЕ, для вибухонебезпечних сумішей категорії IIC необхідно керуватися інструкціями з монтажу та експлуатації на конкретні вироби, в яких вказується, для яких саме вибухонебезпечних сумішей категорії IIC електрообладнання є вибухозахищеним.

8. Електрообладнання, виготовлене за ПІВЕ і має в маркуванні по вибухозахисту позначення А, є також вибухозахищеним і для вибухонебезпечних сумішей групи Т2, температура самозаймання яких вище 360 ºС, а електрообладнання, що має в маркуванні по вибухозахисту позначення Б, є вибухозахищеним і для вибухонебезпечних сумішей групи ТЗ, температура самозаймання яких вище 240 ºС.

9.

Ссылка на основную публикацию