Перевірка реакторів на електродинамічну і термічну стійкість, розрахунки, приклади, формули, таблиці

Струмообмежувальним реактори перевіряються за умовами електродинамічної і термічної стійкості, повинні виконуватися такі критерії перевірки: – електродинамічна стійкість: iдін * Iуд, (3.7) де iдін – струм електродинамічної стійкості при КЗ (амплітудне значення) – см.табл.5.14, 5.15 [1]; для одинарних (НЕ здвоєних) реакторів при-водиться тільки iдін, а для здвоєних – амплітудне значення iдін і діюче значення Iдін струму електродинамічної стійкості;

Iуд – ударний струм

КЗ

з урахуванням струмообмеження, обчислюється за формулами (2.40) – (2.43);

– термічна стійкість:

Iтер 2 · tтер * В, (3.8)

де Iтер – струм термічної стійкості при КЗ – див. 5.14, 5.15 [1]; В – тепловий імпульс струму КЗ з урахуванням струмообмеження, обчислюється за формулою В = Iп0 * 2 (tоткл + Тае), (3.9) де tоткл – час відключення резервної захистом; tоткл = 4 с; Тае – еквівалентна постійна часу загасання аперіодичної складової струму КЗ; Тае = 0,1 – 0,23 с. Результати перевірки представлені в табл. 3.5 – 3.7. Перевірка електродинамічної і термічної стійкості для реакторів в схемі рис.2.1

Зазначені реактори типу РБУ 10-1000-0,14У3 не є секційними, а многогрупповимі, ​​тому що на секції за реактором немає джерел підживлення струмів КЗ, крім електродвигунів. Максимальний струм КЗ протікає через реактор при КЗ в точці К2. Відповідні струми з урахуванням струмообмеження Iпc0 = 13,1 кА і iуд.с = 36,2 розраховані в табл.2.6. За електродинамічної стійкості реактори проходять з великим запасом – табл.3.5. У табл.2.8 розрахований теплової імпульс при КЗ за реактором В = 86,8 КА2 · с. Строго кажучи, зазначений теплової імпульс враховує струми підживлення двигунів за реактором, які реально при КЗ в точці К2 через реактор не протікають. Але, як показує табл.3.5, навіть з урахуванням завищення теплового імпульсу, термічна стійкість забезпечується за великим запасом.Расчет для реактора НГ. Максимальний струм КЗ протікає через керований реактор СР-1 при КЗ на секції С1. Відповідний струм з урахуванням струмообмеження розрахуємо через обчислений в п.3.2.2 струм короткого замикання Iп0вг1 = 99,9 кА:

х * (б) = 99,9 1,05 · 5,78 = 0,061; – з рівняння (2.31)

Iп0 = 0,061 0,167 1,05 + · 5,78 = 26,7 кА, – формула (2.31)

де ХР1 * (б) = 0,167 – опір реактора НГ.

куд = 1 + ехр (-0,01 / 0,1) = 1,905 – формула (2.43)

Iуд = 2 · 1,905 · 26,7 = 71,9 кА – формула (2.42)

В = 71,92 · (4 + 0,1) = 2923 КА2 · с – формула (3.9)


Розрахунок для реактора Р.

Максимальний струм протікає через реактор Р при КЗ на секції 2Р. Відповідний струм підживлення від системи Iп0 = 15,2 кА розрахований в п.3.2.3. Ударний коефіцієнт залишається тим самим: Iуд = 2 · 1,905 · 15,2 = 41,0 кА – формула (2.42) В = 15,22 · (4 + 0,1) = 947 КА2 · с – формула (3.9) Розрахунок для реактора Ррез. Максимальний струм протікає через реактор Ррез при КЗ безпосередньо за резервним реактором. Розрахунок в цьому випадку повністю збігається з розрахунком для робочого реактора Р.


Розрахунок для реактора РС.

Максимальний струм протікає через реактор РС при КЗ на групових збірках 6,3 кВ. Відповідний струм підживлення від системи Iп0 = 13,6 кА розрахований в п.3.2.4. Iуд = 2 · 1,905 · 13,6 = 36,6 кА – формула (2.42) В = 13,62 · (4 + 0,1) = 758 КА2 · с – формула (3.9) З табл.3.6 випливає, що визначальним фактором є перевірка реакторів на електродинамічну стійкість. За термічної стійкості шунтуючі реактори проходять з великим запасом, тому що в [1] час протікання струму термічної стійкості tтер = 8 з значно перевищує tоткл = 4 з у формулі (3.9).

Перевірка електродинамічної і термічної стійкості для реакторів в схемі рис.3.2

Розрахунок для реактора РС-2.

Максимальний струм протікає через реактор РС-2 при КЗ на секції 1Р. Відповідний струм підживлення від системи Iп0 = 13,1 кА розрахований в п.3.3.2.2:

Iуд = 2 · 1,905 · 13,1 = 35,3 кА – формула (2.42)

В = 13,12 · (4 + 0,1) = 704 КА2 · с – формула (3.9)

Розрахунок для реактора РС-1. Максимальний струм протікає через реактор РС-1 при КЗ на збірках ЗРУ-6,3 кВ. Розрахунок повністю аналогічний нагоди з реактором РС-2.


Розрахунок для реактора РС-3. Максимальний струм протікає через реактор РС-3 при КЗ на збірках ЗРУ-10,5кВ. Відповідний струм підживлення від системи розрахований в п.3.3.2.6: – для реактора типу РБС-10-2х630-0,25У3 Iп0 = 15,4 кА

Iуд = 2 · 1,905 · 15,4 = 41,5 кА – формула (2.42)

В = 15,42 · (4 + 0,1) = 972 КА2 · с – формула (3.9) – для реактора типу РБС-10-2х630-0,4У3 Iп0 = 11,3 кА

Iуд = 2 · 1,905 · 11,3 = 30,4
кА – формула (2.42)

В = 11,32 · (4 + 0,1) = 524 КА2 · с – формула (3.9) – для реактора типу РБС 10-2х1000-0,28У3 Iп0 = 16,6 кА

Iуд = 2 · 1,905 · 16,6 = 44,7 кА – формула (2.42)

В = 16,62 · (4 + 0,1) = 1130 КА2 · с – формула (3.9)

З табл.3.7 випливає, як і в попередньому випадку, визначальним фактором є перевірка реакторів на електродинамічну стійкість. Так, наприклад, реактор типу РБС 10-2х630-0,25У3 для харчування збірок ЗРУ-10,5 кВ формально не задовольняє умові електродинамічної стійкості: iдін < Iуд (см.табл.3.7). Але так як ударний струм 41,5 кА перевищує струм iдін = 40 кА всього на 4%, припустимо говорити, що реактор проходить перевірку задовільно. Відзначимо, що якщо токоограничивающие реактори в схемі електростанції відсутні, то розрахунки по розділах 3.2 – 3.4 проводити не потрібно.

Ссылка на основную публикацию