Особливості та історії створення ПУЕ 7

Основним нормативним документом, яким керуються інженера, при створенні електроустановок всіх типів і модифікацій є «Правила улаштування електроустановок»(ПУЕ). По суті ПУЕ – це звід правил, які описують пристрої, принцип їх побудови, а також спеціальні вимоги до окремих систем, вузлів, елементів і комунікацій енергосистеми

В даний момент на території України діє 7-е видання (ПУЕ-7), а в більшості інших країн СНД – 6-е видання (ПУЕ-6), яке вважається вже дещо застарілим.

Історія створення ПУЕ

Протягом більш ніж 50 років ПУЕ регулярно переглядалися і доповнювалися. Цю необхідність диктував постійний прогрес техніки і технологій і підвищення вимог до безпеки і надійності електроустановок.

Модифіковані ПУЕ випускалися у вигляді нових послідовних видань.

• П’яте видання виходило окремими випусками протягом 1976-1982 рр.

• ПУЕ-6 було підготовлено Міністерством енергетики та електрифікації СРСР і введено в дію 1 червня 1985 р

• Протягом 1999-2003 рр. була підготовлена ​​нова редакція значної частини розділів і глав ПУЕ-6. 7-е видання ПУЕ було розроблено з урахуванням державних стандартів, будівельних правил і норм, рекомендацій робочих груп.

Координаційної ради РФ щодо перегляду ПУЕ та науково-технічних рад. ПУЕ-7 в зв’язку з тривалим терміном їх переробки виходили і вступали в силу окремими главами і розділами – у міру закінчення робіт з їхнього узгодження, перегляду та затвердженню.

Велика частина ПУЕ-7 була затверджена наказом Міністерства енергетики Російської Федерації від 08.07.02 № 204 і введена в дію з 01.01.03 зі змінами від 20.05.03 № 187.

Основні відмінності останнього, сьомого видання укладені в посиленні ролі електробезпеки, які тепер відповідають міжнародним нормам. Крім того, був введений ряд нових понять: системи заземлення TT, IT, TN-C, TN-C-S, термін «захисне заземлення» замість «занулення» і т.д. Але в більшості своїй ПУЕ-7 просто доповнюють або замінюють деякі розділи з ПУЕ-6.

Однак діюча версія ПУЕ не враховує вимоги до:

• захисту електроустановок від пожеж по ГОСТ Р 50571.17-2000;

• захист від перенапруги, що викликається замиканням на землю в електроустановках понад 1 кВ, комутаційними перемиканнями, грозовими розрядами і електромагнітними впливами по ГОСТ Р 50571.19-2000, ГОСТ Р 50571.18-2000 і ГОСТ Р 50571.20-2000.

Ці недоліки в свою чергу дають можливість для доопрацювання даних правил, які можливо стануть основою для розробки «технічного регламенту» для всієї енергетичної галузі в цілому.

Ссылка на основную публикацию