Етапи здачі електроустановки в Ростехнагляд

Відповідно до норм ПТЕЕС приймання нових або реконструйованих електроустановок здійснюється після отримання відповідного допуску (дозволу) від контролюючих органів Ростехнагляду. Позитивним результатом даної перевірки є отримання дозвільного документа «Акт допуску електроустановки«. Цей документ надає офіційний дозвіл на підключення до електромережі та подальшого укладення договору електропостачання.

Регламент отримання дозволу на подачу напруги на вводиться в експлуатацію електроустановку складається з декількох етапів, до числа яких відносять:

1. Подача заявки в районне відділення Растехнадзора (РТН) з додатком пакета необхідних документів (копій / оригіналів). Офіційні терміни розгляду заявки і експертиза документів складають 10 днів, проте в залежності від робочої завантаженості інспекторів вони можуть коригуватися, але не можуть перевищувати 30 календарних днів.

2. Пред’явлення в РТН пакету виконавчої документації.

3. Перевірка об’єкта електропостачання на відповідність проектної документації. При позитивному рішенні відділом РТН призначається дата, час відвідування інспектором об’єкта.

4. Інспектор Ростехнагляду зобов’язаний перевірити документи, виконати візуальний огляд обладнання на предмет її відповідності із затвердженим і погодженим проектом.

5. У разі виявлення зауважень, інспектор складає «Акт-припис», в якому перераховує виявлені зауваження та обумовлює термін їх усунення. В такому випадку інспектор здійснює повторний виїзд для перевірки.

6. Якщо виконавча документація відповідає огляду в повному обсязі, інспектором видається «Акт допуску в наладку або експлуатацію».

До числа додаткових вимог Ростехнагляду відносять:

– при оснащенні електроустановок іноземним обладнанням, перевіряється наявність на нього російських сертифікатів, які відповідають чинним стандартам;

– наявність у обладнання, в разі установки на вибухонебезпечних територіях, відповідного свідоцтва Ростехнагляду.

Таким чином, основним документом що дозволяє допуск електроустановки в експлуатацію є «Акт допуску». Він оформляється в 2-х примірниках – по 1-му для кожної зі сторін. Дозвіл на підключення надається в письмовому вигляді, оформляється також в 2-х примірниках. Потім, споживач зобов’язаний пред’явити в місцеве відділення РТН схему постійного електропостачання, з підписом особи, відповідальної за електрогосподарство, узгодити дату подачі напруги. У разі якщо споживач отримував харчування за тимчасовою схемою, відповідальний за електрогосподарство, зобов’язаний проконтролювати і підтвердити в РТН факт її розбирання.

Якщо підключається електроустановка під’єднується відповідно до схеми до внутрішніх мереж споживача, то допускається самостійна подача їм напруги.

Підключення електроустановки без отримання Акту-допуску неприпустимо, керівники як Ростехнагляду, так і електроустановок споживача несуть за це відповідальність у порядку, встановленому законодавством РФ.

Ссылка на основную публикацию