Електромагнітне реле, пристрій, принцип дії, конструкція

Принцип дії заснований на тяжінні якоря до нерухомого сердечника електромагніту. За конструктивним виконанням розрізняють реле клапанного, поворотного і втяжні типу (рис 1.89). Чутлива частина реле – електромагніт, проміжна частина – якір, виконавча частина – контактна група (рис. 1.90).

При подачі на обмотку електромагніту керуючого напруги постійного струму по обмотці буде протікати струм, виникає магнітний потік Ф і електромагнітна сила:

під дією якої якір притягається до сердечника і важіль якоря впливає на контактну групу, розмикаючи замкнуті контакти і замикаючи розімкнуті. При знятті напруги з катушкіелектромагніта якір під дією пружної сили контактних пластин повертається у вихідне положення. При спрацьовуванні реле його контакти комутують ланцюги з потужностями, істотно перевищують потужності спрацювання реле (реле виконує функцію підсилювача). Робота реле характеризується наступними параметрами (рис. 1.91):

коефіцієнт запасу реле на спрацьовування

де Iср струм спрацьовування, Iраб – стала (робоче) значення струму котушки, Рср – потужність спрацювання реле, відповідна струму спрацьовування. Статична характеристика реле показана на рис. 1.91. При зміні полярності вхідного сигналу полярність вихідного сигналу не змінюється; таке реле називається нейтральним.

У поляризованого реле (Рис. 1.94) в обмеженому просторі використовуються постійний магніт і електромагніт. Постійний магніт М забезпечує розпізнавання полярності керуючого сигналу Uy і підвищення чутливості. Якір реле розташовується між двома полюсами Собразного муздрамтеатру. У відсутність сигналу магнітний потік Ф 0 постійного магніту замикається через якір і розгалужується на дві рівні частини Ф01 і Ф02, спрямовані в протилежні сторони якір знаходиться в нейтральному положенні.

При подачі на обмотку реле сигналу створюється магнітний потік Фк, напрямок якого залежить від полярності U якщо зліва праворуч «-», то Фк і Фо2 віднімаються, а праворуч Фк і Фо1 складаються; при цьому якір повертається вправо, в бік більшого результуючого потоку. При зміні полярності Uy потоки справа віднімаються, а зліва складаються, якір повернеться вліво – реле реагує на полярність керуючого сигналу.

Диференціальний принцип роботи (різниця магнітних потоків) підвищує чутливість поляризованого реле в десятки разів у порівнянні з нейтральним електромагнітним реле.

Ссылка на основную публикацию