Діагностика комутаційних апаратів рк-АЦП-03М

Програмно-апаратний комплекс контролю швидкісних параметрів високовольтних вимикач-телей рк-АЦП-03М

Призначення і область застосування.

Програмно-апаратний комплекс РК-АЦП-03М (надалі комплекс) призначений для вимірювання швидкісних параметрів високовольтних вимикачів, а саме: часу реакції на видачу команди виконавчого механізму і швидкості переміщення рухомої системи виконавчого механізму. Крім того, комплекс дозволяє проводити вимірювання величини струму і напруги на електромагнітах, за допомогою яких здійснюється видача команд виконавчим механізмам вимикачів. Для управління випробовуваним вимикачем комплекс використовує зовнішнє постійне оперативне напруга но-минала 220 В.

Їх функції:

1) видача команд управління високовольтними вимикачами:

-ВКЛЮЧИТИ (ВКЛ);

-ВІДКЛЮЧИТИ (ОТКЛ);

-ВКЛ – ОТКЛ, ВКЛ – Т – ОТКЛ;

-ОТКЛ – ВКЛ, ОТКЛ – Т – ВКЛ;

-ОТКЛ – ВКЛ – ОТКЛ; ОТКЛ – Т – ВКЛ – Т – ОТКЛ,

де Т – тимчасова пауза, що задається користувачем в діапазоні 0 – 999 мс

2) осциллографирование (реєстрація у часовій шкалі з після-дме відображенням на екрані комп’ютера) стану наступних параметрів:

-стан (замкнуто / розімкнуте) до 18-ти електричних кон-тактів вимикача,

-струму в ланцюгах управління вимикача (командний імпульс),

-постійного оперативного напруги,

-до 3-х сигналів з резистивних датчиків (датчиків сопла),

-величини і напрямки лінійного переміщення;

3) автоматичний розрахунок параметрів;

4) автоматичне формування протоколу випробування в процесі вимірювання;

5) збереження осцилограм і протоколів в архіві (на жорсткому магнітному диску комп’ютера);

6) друк осциллограмм протоколів на матричному принтері.

опис

Принцип дії комплексу заснований на синхронному перетворенні всіх вимірюваних параметрів і станів об’єкта випробування в цифрові коди і записи їх в оперативну пам’ять ПЕОМ.

Обробка і видача результатів у формі осциллограмм протоколу випробувань на екран монітора, запис в архів (на жорсткий магнітний диск ПЕОМ) і висновок на принтер проводиться відповідними програмами, що входять до складу комплексу.

Користування програмами не вимагають спеціальних комп’ютерних знань.

Апаратна частина комплексу включає в себе наступні пристрої і блоки:

1.компьютер NOTEBOOK (ПЕОМ);

2.Комплект програмного забезпечення (ПО) ЦНІБ.421459.002 ПО;

2.Устройство сполучення з ПЕОМ (УСО) ЦНІБ.421459.002;

3.блок введення сигналів (БВС) ЦНІБ.426439.001;

4.клеммное пристрій КРУС-УПР ЦНІБ.423142.001;

5.датчік лінійних переміщень ДЛП-1 ЦНІБ.411629.001;

6.датчік кутових переміщень ДУП-1 ЦНІБ.411629.002;

7.комплект сполучних кабелів.

Датчик лінійних переміщень ДЛП-1 використовується для вимірювання лінійної швидкості, а також величини ходу рухомих контактів і встановлюється на спеціальному випробувальному пристосуванні, яке в комплект поставки не входить.

Датчик кутових переміщень ДУП-1 використовується для вимірюв-ренію швидкості на валу приводу вимикачів за допомогою вимірю-вального сектора, що входить до складу датчика, який встановлюється на валу приводу.

Пристрій сполучення з об’єктом (УСО) призначено:

– для управління випробовуваним вимикачем в процесі ос-ціллографірованія;

– для формування еталонних міток часу;

– для здійснення обміну з комп’ютером.

Для управління випробовуваним вимикачем УСО використовує зовнішнє постійне оперативне напруга номіналу 220 В.

Підключення оперативного напруги і ланцюгів управління до УСО проводиться через блок КРУС-УПР, який крім того здійснює блокування несанкціонованої видачі команд на випробовуваний вимикач.

Блок введення сигналів (БВС) призначений для гальванічного поділу осціллографіруемих контактних ланцюгів і сигналів датчиків від вимірювальних ланцюгів УСО і ПЕОМ. БВС захищає УСО і ПЕОМ від наведених напруг. БВС захищає УСО і ПЕОМ від всіх видів перешкод.

На рис. 1 наведено пульт управління вимикачем ВВ-500, що виводиться на екран монітора комп’ютера, що дозволяє виробляти необхідні настройки і управління випробовуваним вимикачем.

Мал. 1. Пульт управління повітряним вимикачем типу ВВ-500.

На рис 2 наведена осцилограма вимикача ВВ-500, що виводиться на екран монітора. Осциллограмму можна масштабувати по осі часу і виробляти по ній точні вимірювання параметрів шляхом установки вимірювальних міток часу.

Мал. 2. Осцилограми операції О
ТКЛ вимикача ВВ-500.

Основні технічні характеристики:

1. Діапазони вимірюваних параметрів.

1.1. Діапазон вимірювання тимчасових інтервалів ……………. 0 – 2 з

1.2. Діапазон вимірювання лінійного переміщення ……… .. … 0 – 1198 мм

1.3. Діапазон кутового переміщення ………………. 0 – 80,5 град. кут.

1.4. Діапазон вимірювання лінійної швидкості ……………… .. 0 – 5 м / с.

1.5. Діапазон вимірювання напруги ………………………. 0 – 300 В

1.6. Діапазон вимірювання струму ………………………………… 0 – 36 А

2. Точнісні характеристики.

2.1. Роздільна здатність при вимірюванні часових інтервалів

– 0,2 мс

2.2. Роздільна здатність при вимірюванні лінійного переміщень-ня –

2 мм

2.3. Роздільна здатність при вимірюванні лінійної швидкості –

0,002 м / с

2.4. Межа зведеної похибки при вимірюванні часових ін-інтервалом ± 0,05%

2.5. Межа зведеної похибки при вимірюванні швидкості линів-ного переміщення ± 1%

2.6. Межа зведеної похибки при вимірюванні напруги ± 4%

2.7. Межа зведеної похибки при вимірюванні струму ± 4%

3. Максимальна кількість одночасно осціллографіруе-мих контактних ланцюгів (дискретних входів) ………………… 18

4. Максимальна кількість одночасно осціллографіруе-мих аналогових параметрів (аналогових входів) ……………. 5

5. Довжина лінії зв’язку не більше:

між УСО і ПЕОМ – 1 м

між УСО і БВС – 1 м

між БВС і датчиками переміщення – 10 м

між БВС і контактами вимикача – 200 м

6. напруга ізоляції:

між вхідними і вихідними колами БВС і УСО – 1500 В;

між роз’ємом підключення датчиків переміщення на БВС і вхідними ланцюгами УСО – 500 В,

7. Електроживлення блоків УСО і БВС комплексу РК-АЦП-03М здійснюється змінним однофазним струмом частотою (50 – 1) Гц, напругою 220 В з допустимим відхиленням від номінального значення від мінус 33 до плюс 22 В.

8.

Ссылка на основную публикацию