Аналіз надійності електричних мереж у Франції

Відповідно до закону Франції 2000-108 «Про модернізацію та розвиток послуг електропостачання», оператор системи електропередачі – RTE регулярно (не рідше, ніж через два роки) проводить оцінку балансової на надійності на період до 15 років, за результатами якої публікується звіт (Generation adequacy report ), який використовується міністерством енергетики для розробки багаторічних інвестиційних планів.

В ході перспективного аналізу надійності визначається розрахунковий рівень споживання електроенергії, а також сукупна потужність джерел генерації та їх структура для декількох сценаріїв, що відрізняються темпами зростання навантаження і введення нових генеруючих потужностей.

При цьому аналіз енергобалансу проводиться на період 5 років для перевірки ефективності прийнятих інвестиційних програм щодо виконання вимог до рівня надійності ЕЕС і визначення ризику дефіциту потужності, а також на бо леї тривалий період 15 років для визначення потреб у генеруючих джерелах при плануванні розвитку ЕЕС.

Критерієм балансової надійності електричних мереж служить значення LOLE 2, яке вважається допустимим, якщо не перевищує 3 години на рік, що відповідає відносній тривалості бездефіцитної роботи 0.9997. Додатково використовується показники надійності: ймовірність дефіциту потужності, недовідпущена енергія і величина дефіциту потужності.

Розрахунки ведуться методом статистичного моделювання з урахуванням імовірнісного характеру кліматичних умов і готовності генеруючих джерел.

При цьому генеруючі джерела моделюються з урахуванням експлуатаційних витрат (витрати на паливо і вартість викидів вуглекислого газу), а потенціал зниження електроспоживання моделюється фіктивними генератором з дуже високими експлуатаційними витратами.

При визначенні величини додаткової потужності, необхідної для виконання вимог балансової надійності, передбачається, що потужності будуть розміщуватися на теплових електростанціях, а більш детальний аналіз параметрів нових електростанцій не проводиться.

Крім довгострокового аналізу надійності, також публікуються звіти з аналізом на майбутній сезон (зима / літо) – Seasonal prospective analysis. У щорічному аналізі генерації / споживання на майбутню зиму визначаються необхідні обсяги резервів, виходячи із значення ризику в 1% (ймовірність перевищення споживання над генерацією), і розраховуються міжкордонних перетоки (максимуми експорту і мінімуми імпорту).

Результати ретроспективного аналізу функціонування ЕЕС наводяться в технічному звіті, в якому аналізується електроспоживання, генерація, перетоки потужності, ринкові тенденції і т.п. в порівнянні з попередніми роками. Надійність ЕЕС аналізується в розділі про функціонування ЕЕС. Для оцінки використовуються такі показники, як: системна хвилина 3, частота відключень, а також число значних системних подій з класифікацією по їх тяжкості на 6 груп.

Характеристики надійності функціонування електричних мереж Франції за даними технічних звітів RTE такі [14, 15]: системна хвилина (без урахування обмеження навантаження) становить близько 3 хвилин (з тенденцією до зниження протягом 2000-2007 рр.), Частота длитель-них відключень ( понад 3 хв.) близько 0,05-0,1 разів (за 2000-2007 рр.), частота короткочасних відключень (від 1 сек. до 3 хв.) – 0,45-0,65 разів (за 2000-2007 рр.).

У 2009 р еквівалентну час відключень склало 2 хв. і 3 сек. без урахування надзвичайних подій (шторми) і обмеження навантаження, 6 хв. 21 сек. – з урахуванням погашення навантаження, 18 хв. 40 сек. – сумарно.

Ссылка на основную публикацию