Аналіз надійності електросистем в Нідерландах

Щороку оператор системи електропередач

TenneT випускає звіт [19], в якому аналізується надійність електропостачання. Робота над звітом проводиться відповідно до закону про електроенергетику (Section 4a, subsection 1 of the Electricity Act 1998) за запитом Міністра економіки. Метою аналізу є прогнозування навантаження і планування розвитку систем електропостачання на період 7 років. Згідно з Директивою 2005/89 / EC проводиться також аналіз на перспективу 15 років.

TenneT також співпрацює з операторами Німеччини, Франції, Бельгії та Люксембургу в рамках п’ятисторонньому енергетичного форуму і проводить спільні оцінки з аналізу подій, які відбуваються в регіоні одночасно.

Балансова надійність оцінюється значенням LOLE, що є стандартним показником надійності і в сусідніх країнах. Нормоване значення LOLE становить 4 години на рік, що відповідає відносній тривалості бездефіцитної роботи ЕЕС 0,9995.

Додатково обчислюється значення дефіциту (надлишку) потужності щодо величини генеруючої потужності, відповідної заданому стандарту LOLE.

Аналіз балансового надійності на перспективу проводиться для декількох варіантів:

• базовий;

• варіант з гіршими характеристиками надійності генерації (варіант А);

• варіант з неповною реалізацією запланованих вводів (варіант В);

• варіант з підвищеним ростом електроспоживання (варіант С).

У базовому варіанті для оцінки балансової надійності використовуються дані про неготовність генеруючого обладнання, що надаються виробниками.

У варіанті A оцінка балансової надійності проводиться з використанням статистичних даних про неготовність генерації, які вище оцінок виробників.

У варіанті B балансова надійність оцінюється також за статистичними даними про неготовність гені-рації, а також в припущенні, що близько половини запланованих введення генеруючих потужностей не заміните його новим.

У варіанті C балансова надійність оцінюється в умовах варіанту B, а також в припущенні малих наслідків економічної кризи, при яких зниження споживання електроенергії не буде.

Для оцінки резервів потужності аналізується кілька величин: оперативний резерв, неоперативний резерв, величина генеруючих потужностей, величина імпорту потужності.

Крім аналізу балансу генерації і навантаження, також проводиться аналіз пропускної здатності електричної мережі для оцінки можливості експорту / імпорту електроенергії в сусідні країни (Німеччина, Бельгія). При цьому дається оцінка номінального значення сумарної пропускної спроможності, а також значення пропускної спроможності з урахуванням відмов, ремонтів, перетоків по замкнутим контурам від вітрогенерації. Отримані значення зіставляються з величиною надлишку (дефіциту) потужності в енергосистемі по всіх варіантах аналізу балансової надійності.

Ссылка на основную публикацию